تبلیغات

خانه سرگرمی

در این درس میخواهیم آموزش ساخت ویروس zero zone را به شما بیاموزیم این ویروس TimeZone ویندوز را صفر میكند.یعنی تایم ویندوز و روز آن صفر میشود.

هیچ ضرری برای كامپیوتر ندارد فقط باید دوباره زمان وروز ویندوز خود را تنظیم كنید.وبیشتر برای ترساندن به كار میرود.

بازم مثل همیشه Notepad را باز كنید وكد زیر را در آن تایپ كند .

@Echo off
time=0:0:0حال آن را با نام Time0.bat سیو كنید.بعد دوباره NotePad را باز كرده و كد زیر را در آن تایپ كنید.@ECHO OFF
date=10-10-10


این فایل را هم مثل فایل قبلی با نام Date0.bat سیو كنید.حال دوباره NotePad را باز كرده و كد زیر را در آن تایپ كنید.@echo off
echo I AM A VIRUS
echo SEAT AND SEE MY POWER!!!...
pause

و آن را با نام Comment.bat ذخیره كنید.

یه NotePad باز كرده وكد زیر را در آن تایپ كنید.START TIME0
START DATE0
START comment


وآن را با نام Help.bat ذخیره كنید.بر روی فایل آخر رایت كلیك كرده و Create ShortCut را بزنید و نام آنرا به Help.txt تغییر دهید.سپس با رایت كلیك بر روی Help.txt وانتخاب Properties و زدن Change Icon یه آیكون برای فایل خود انتخاب كنید.بقیه فایلها را در یك Folder ذخیره كنید كه شما میتوانید آن Folder را نیز Hidden كنید.حال ویروس ما آماده است. ( برای راحتی شما من این ویروس را درست کرده ام ودر آدرس زیر قرار داده ام )