تبلیغات

خانه سرگرمی

( یه توپ دارم قلقلیه ) پَ نه پَ شش ضلعی نامنتظمه...

( میزنم زمین هوا میره ) پَ نه پَ می خواستی زمینو حفر کنه برسه مرکز زمین...


( نمی دونی تا کجا میره )پَ نه پَ می دونم نمیگم که ریا نشه...


( من این توپو نداشتم ) پَ نه پَ داشتی ، رو نمی کردی...


( مشقامو خوب نوشتم ) پَ نه پَ همش برو دنبال یللّی تللّی...


( بابام بهم عیدی داد ) پَ نه پَ می خواستی روز مادر بهت کادو بده...


( یه توپ قلقلی داد ) پَ نه پَ می خواستی یه دونه بی ام ۷۳۰ بهت بده !!