تبلیغات

خانه سرگرمی

آن موقع كه لرزیدی منم لرزدیم

آن موقع كه تو رفتی و دیگر پیشمان نبودی منم در حال خودم نبودم

آن موقع كه اشك های دختر بچه ای را دیدم كه در سوگ پدر و مادرش اشك می ریخت

چشم های منم پر از اشك شد

آن موقع كه دست های كوچكت از زیر آوار دنبال نشانه ای

از زندگی بود دست های من برایت دعا می كرد

آن موقع كه دیدی تنهایی نه پدری هست نه مادری نه خانه ای ؛ منم به سوگ تو نشستم

دلم برای دست هایت ، چشم هایت ، اشك هایت ؛ خانه ای كه ویران شد در سوگ نشسته است

میدانم لرزیدی ؛ میدانم دیگر آغوش پدر ؛ لالایی های مادر را نداری

  میدانم از این پس باید با خاطره هایت زندگی كنی ؛ اما…

تیم خـــانـــــــه ســـــــرگــــرمی

حادثه دلخراش زلزله و مصیبت وارده را به تمامی بازماندگان

این حادثه از ته دل تسلیت عرض مینماید.

زلزله در شمال غرب کشورمون تا به حال حدود 300 کشته و دو هزار مصدوم داشته. قطعاً همه ما از این اتفاق ناراحتیم. اما ناراحتی کافی نیست. چی‌کار می‌تونیم بکنیم؟

ه